Dostosowanie linii do wymagań BHP

Nasz zespół otrzymał zamówienie od międzynarodowej grupy, lidera w dziedzinie produkcji betonu komórkowego, na kompleksowe dostosowanie swoich dwóch linii produkcyjnych do wymagań minimalnych BHP dyrektywy 2009/104 / WE (i wymagań zasadniczych dyrektywy 98/37/WE w drugim przypadku).

Dostosowanie dwóch linii produkcyjnych do wymagań zasadniczych 98/37/WE i minimalnych 2009/104/WE

Nasza oferta