Systemy wizualizacji i kontroli produkcji

Systemy SCADA są nieodzownym elementem rozległego systemu sterowania instalacją procesową. Funkcjonalność oprogramowania zależy, poza oczywistym – dobrze napisanym kodem, również od ergonomii. Operator korzystający z komputera z oprogramowaniem SCADA musi mieć jednocześnie rozległy dostęp do wszystkiego i wszystko, czego aktualnie potrzebuje, „pod ręką”. Ponad to musi być bezzwłocznie i klarownie informowany o wszystkich oczekiwanych i nieoczekiwanych zdarzeniach informowany.

Inaczej wygląda system wizualizacji HMI. W mniejszej skali, gdzie do dyspozycji pozostaje panel operatorski, operator większość czynności realizuje zestawem guzików, a stan maszyny przedstawiają kontrolki. Oprogramowanie HMI nie posiada już roli newralgicznej dla procesu, niemniej jednak dla czynności, wymagających szybkiej reakcji ergonomia wykonania grafik jest bardzo istotna.

Nasz zespół oferuje wykonanie oprogramowania zarówno dla stacji komputerowych SCADA, jak również małych i dużych paneli operatorskich, do współpracy z systemem sterowania.

Programujemy systemy:
  • – Rockwell Automation: Factory Talk View Site Edition (SCADA) i Machine Edition (HMI)
  • – Wonderware inTouch
  • – Siemens WinCC

Nasza oferta