Systemy zarządzania produkcją

Systemy klasy MES łączą przemysłowy system sterowania z systemem biznesowym w celach optymalizacji produkcji, poprawy jakości, planowania, utrzymania ruchu itp. Nasza firma oferuje integracje wspomnianych funkcjonalności na bazie systemu systemu Rckwell Automation, wraz z dołączonymi składnikami. Do utworzonego oprogramowania standardowego dodajemy swoje rozwiązania, oparte o SQL i własne wtyczki (np. ActiveX), pisane w C++/C#. Nasze systemy umożliwiają tworzenie raportów i zestawień dla pozostałych wydziałów zakładu produkcyjnego, redagowanie recept, analizę historii produkcji i zdarzeń awaryjnych.

Programujemy na platformie:

Rockwell Automation PlantPAx

Wonderware MES

Nasza oferta