Dostosowanie dwóch linii produkcyjnych do wymagań zasadniczych 98/37/WE i minimalnych 2009/104/WE

Nasz zespół otrzymał zamówienie od międzynarodowej grupy, lidera w dziedzinie produkcji betonu komórkowego, na kompleksowe dostosowanie swoich dwóch linii produkcyjnych do wymagań minimalnych BHP dyrektywy 2009/104 / WE (i wymagań zasadniczych dyrektywy 98/37/WE w drugim przypadku). Oznacza to ogólnie wdrożenie środków minimalizujących ryzyko i poprawiających warunki bezpiecznej pracy na całej linii.

Projekt jest w trakcie realizacji: jedna z dwóch linii jest aktualnie ukończona, druga jest w trakcie wdrażania, gdzieś w okolicy punktu 4. Wszystkie maszyny są zainstalowane na powierzchni około 4000 metrów kwadratowych.

Temat oznacza wdrożenie środków w zakresie:

1. zaprojektowania koncepcji pełnego bezpieczeństwa
2. zaprojektowania i montażu osłon stałych i ruchomych
3. zaprojektowania, instalacji i oprogramowania automatycznego systemy bezpieczeństwa, zgodnie z odpowiednimi normami
4. przygotowania ważnych instrukcji BHP
5. zebrania całej dokumentacji wymaganej przez prawo

Galeria