2 linie wytłaczania gumy w Serbii

W czasie kontraktu trwającego od sierpnia 2014 do czerwca 2015 zostały, m.in. przez firmę Atutcontrol, uruchomione dwie linie tłoczenia bieżnika produkcji KM Berstorff dla samochodów osobowych, w fabryce opon Tigar Tires w Serbii. Technologicznie, obie linie wyposażone są w zestaw pięciu wytłaczarek, z dedykowanymi jednostkami kontroli temperatury, długą na przeszło 150m chłodnicę, oraz system nawijania i wymiany kaset.

System sterowania i kontroli bezpieczeństwa bazuje na sprzęcie marki Rockwell Automation, tj. napędy PowerFlex, sterowanie GuardLogix + PanelView Plus CE, oraz wyspy PointIO. To, co wyróżnia tę konstrukcję od innych naszych zleceń – informatyczny system zarządzania produkcją, rozbudowany na platformie Faktory Talk View SE z magazynem MS SQL Server.

Elementy systemu automatyki

Sterowanie rozproszone GuardLogix + PointIO
Napędy PowerFlex
System zarządzania produkcją (SCADA)

Funkcje nowego systemu SCADA

Wgrywanie i zgrywanie recept z/do serwera SQL
Tworzenie raportów jakościowych
Tworzenie raportów ilościowych
Tworzenie raportów produktowych
Tworzenie raportów ze składnikami
Śledzenie czynności operatorskich
Obliczenia statystyczne
Wizualizacja i archiwizacja przebiegu produkcji

Miejsce instalacji:

Pirot, Serbia

Czas realizacji:

lipiec 2014 – maj 2015

Galeria